Borough Park Hatzolah Auction

1505577_10154124732995371_8971866275622029813_n